WALNE ZGROMADZENIE


dokumenty na Walne Zgromadzenie w 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

dokumenty na Walne zgromadzenie w 2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

Kierunki rozwoju SM „MYSTAL”

Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok

Protokół z Walnego Zgromadzenia 2015

dokumenty na Walne Zgromadzenie w 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Kierunki rozwoju SM „Mystal” na rok 2016

Sprawozdanie Zarządu za rok 2015

projekty uchwał

protokół z Walnego Zgromadzenia SM Mystal z dnia 30.06.2016 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2016 r.

dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03.02.2017 r.

sprawozdanie finansowe za 2015 rok (po korektach)

projekty uchwał

protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM „Mystal” z lutego 2017r.

podjęte uchwały – luty 2017

dokumenty na Walne Zgromadzenie SM „Mystal” w 2017 r.

sprawozdanie finansowe SM Mystal za 2016 r.

sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok

sprawozdanie Zarządu z działalności SM „MYSTAL” za rok 2016

kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej SM Mystal proponowane przez Zarząd na rok 2017 i lata następne

projekty uchwał

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Mystal z 30.06.2017

dokumenty na Walne Zgromadzenie SM „Mystal” w 2018 r.

sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM Mystal za 2017 r.

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej SM Mystal proponowane przez Zarząd na rok 2018 i lata następne.

projekty uchwał

podjęte uchwały

Protokół Walnego Zgromadzenia SM MYSTAL z 25.05.2018

 

pozycjonowanie myszków hurtownia bhp śląskie logopeda londyn