Rada Nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej:

  • Pan Grzegorz Kot – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Jacek Trynda – V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pani Janina Muszczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Pani Marta Gruszka – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Janusz Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej

Protokoły z posiedzeń RN w 2015 roku:

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 4/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 6/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 7/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 8/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 9/2015 z posiedzenia RN

Protokół nr 10/2015 z posiedzenia RN

Uchwały RN w 2015 roku:

Uchwała RN nr 1/2015

Uchwała RN nr 2/2015

Uchwała RN nr 3/2015

Uchwała RN nr 4/2015

Uchwała RN nr 5/2015

Uchwała RN nr 6/2015

Uchwała RN nr 7/2015

Uchwała RN nr 8/2015

Uchwała RN nr 9/2015

Uchwała RN nr 10/2015

Uchwała RN nr 11/2015

Uchwała RN nr 12/2015

Uchwała RN nr 13/2015

Uchwała RN nr 14/2015

Uchwała RN nr 15/2015

Protokoły z posiedzeń RN w 2016 roku:

Protokół nr 1/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 2/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 3/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 4/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 5/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 6/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 7 /2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 8/ 2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 9 /2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 10/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 11/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 12/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 13/2016 z posiedzenia RN

Protokół nr 14/2016 z posiedzenia RN

Uchwały RN w 2016 roku:

Uchwała RN nr 1/2016

Uchwała RN nr 2/2016

Uchwała RN nr 3/2016

Uchwała RN nr 4/2016

Uchwała RN nr 5/2016

Uchwała RN nr 6/2016

Uchwała RN nr 7/2016

Uchwała RN nr 8/2016

Uchwała RN nr 9/2016

Uchwała RN nr 10/2016

Uchwała RN nr 11/2016

Uchwała RN nr 12/2016

Uchwała RN nr 13/2016

Uchwała RN nr 14 /2016

Uchwała RN nr 16 /2016

Uchwała RN nr 17 /2016

Uchwała RN nr 18 /2016

Uchwała RN nr 19 /2016

Uchwała RN nr 20/2016

Uchwała RN nr 21/2016

Uchwała RN nr 22/2016

Uchwała RN nr 23/2016

Uchwała RN nr 24/2016

Protokoły z posiedzeń RN w 2017 roku:

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 2/2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 3/2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 4/2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 5 /2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 6/ 2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 7/ 2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 8/ 2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 9/2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 10/2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 11/ 2017 z posiedzenia RN

Protokół nr 12/2017 z posiedzenia RN

Uchwały RN w 2017 roku:

Uchwała RN nr 1/ 2017

Uchwała RN nr 2/ 2017

Uchwała RN nr 3 2017

Uchwała RN nr 6/2017

Uchwała RN nr 7/2017

Uchwała RN nr 8/2017

Uchwała RN nr 9 /2017

Uchwała RN nr 10/2017

Uchwała RN nr 11/2017

Uchwała RN nr 12/2017

Uchwała RN nr 13/ 2017

Uchwała RN nr 14/ 2017

Uchwała RN nr 15/2017

Uchwała RN nr 16/2017

Uchwała RN nr 17/2017

Uchwała RN nr 18/2017

Uchwała RN nr 19/2017

Protokoły z posiedzeń RN w 2018 roku:

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia RN

Protokół nr 2/2018 z posiedzenie RN

Protokół nr 3/2018 z posiedzenia RN

Protokół nr 4/2018 z posiedzenia RN

Uchwały RN w 2018 roku:

Uchwała RN nr 1/2018

Uchwała RN nr 2/2018

Uchwała RN nr 3/2018

Uchwała RN nr 4/2018

Uchwała RN nr 5/2018

Uchwała RN nr 6/2018

Uchwała RN nr 7/2018

Uchwała RN nr 8/2018

Uchwała RN nr 9/2018

 

 

 

pozycjonowanie myszków hurtownia bhp śląskie logopeda londyn