Ogłoszenie w sprawie spłaty kredytu mieszkaniowego za I kwartał 2016 roku.

dodano: 4.3.2016

O G Ł O S Z E N I E !!!
Zarząd S.M. „Mystal’’ w Myszkowie informuje wszystkich członków spółdzielni, że w dniu 18.03.2016 roku nastąpi rozliczenie z Bankiem PKO BP S.A. SOSNOWIEC
spłaty kredytu mieszkaniowego za I kwartał 2016 r.

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich członków o uregulowanie wpłat normatywu za I kwartał 2016 r. do dnia 16.03.2016 r.

pozycjonowanie myszków hurtownia bhp śląskie logopeda londyn