Październik, 2015

Przetarg nieograniczony na najem.

dodano: 30.10.2015

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” na podstawie uchwał Zarządu nr 82/2015 i 83/2015 z dn. 26.10.2015 r. ogłasza przetarg nieograniczony na najem:…

więcej »

Przetarg ograniczony na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za lata 2013 i 2014 w Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL”.

dodano: 26.10.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MYSTAL” w Myszkowie ogłasza przetar ograniczony na wybór biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL”…

więcej »

projektowanie stron www wakacje polska coupon code